“I love the way you make sense of the space and make it so attractive and not just functional”

Tuin bekijken>

Werkwijze

Een tuinontwerp ontstaat in nauwe samenspraak met de opdrachtgevers. Bij u thuis bespreken we welke hulp u wenst bij uw tuin. Dit kan variëren van het aanpakken van een probleemgebied tot het ontwerpen van de hele tuin. Deze eerste inventarisatie is vrijblijvend.

Als u besluit een opdracht te verlenen, worden uw wensen en ideeën verder in kaart gebracht en aan de hand hiervan wordt een voorstel uitgewerkt met de daarbij behorende kostenopgave. Na het ontvangen van de akkoordverklaring kan het schetsen beginnen.

Een tuinontwerp kan bestaan uit:

Schetsontwerp

Dit is een ruwe tekening van de indeling van de tuin. Hierin zijn de verschillende wensen verwerkt en bestaat ruimte voor aanpassingen. Nadat een schets de instemming heeft van de opdrachtgever, zal deze uitgewerkt worden in een definitief ontwerp.

Definitief ontwerp en Werktekening

Dit is een uitgewerkte versie van het schetsontwerp waarin op schaal afgelezen kan worden waar de verharding, beeldbepalend groen, etc. zullen komen. De tekening gaat vergezeld van een werktekening en ‘boodschappenlijst’ van te gebruiken harde materialen. Met deze tekening kunt u zelf aan de slag of kunnen offertes aangevraagd worden bij hoveniers. Ook kunt u de coördinatie bij Al Fresco laten.

Beplantingsplan

 

In dit plan staat precies beschreven waar planten, heesters en bomen komen te staan. Bij de keuze hiervan is rekening gehouden met uw voorkeuren en is gekeken naar grondsoort, licht/schaduw en functie. Het beplantingsplan gaat vergezeld van een ‘boodschappenlijst’.

Een beplantingsplan kan ook een op zichzelf staande opdracht zijn.