Een goed ontworpen tuin is een groene oase die op een logische en natuurlijke manier met het huis en omgeving is verbonden; die je het gevoel geeft er al langere tijd te zijn en waar je telkens aangenaam wordt verrast. Beplanting is daarbij essentieel; zonder beplanting geen tuin.

Al Fresco vertaalt uw wensen en ideeën naar een creatief tuinontwerp, waarin naast functionaliteit ook plaats is voor biodiversiteit en duurzaamheid.

Achtergrond

 

“In Corona-tijd zijn we extra blij met de speelplekken voor de kinderen; de schommel, zandbak, het krijtbord (nu even schoolbord)… zonder deze dingen was het een stuk zwaarder geweest”

Al Fresco is in 2009 gestart door Linda Heikema, die haar diploma voor Garden Design heeft behaald aan de meerjarige HBO beroepsopleiding KLC School of Design in Londen.

Inmiddels zijn verschillende opdrachten uitgevoerd voor opdrachtgevers in zowel Nederland als Engeland, variërend van ontwerpen voor stadstuinen, landelijke tuinen, voortuinen en ontwerpen voor de inrichting van een balkon.

Mijn liefde voor tuinen probeer ik ook over te brengen als begeleider van tuinreizen naar diverse bestemmingen in Europa. Vanzelfsprekend krijg ik tijdens deze reizen voortdurend inspiratie en nieuwe ideeën, die ik kan toepassen in mijn ontwerpen.

U kunt contact met mij opnemen om vrijblijvend informatie te vragen of om een afspraak te maken.

Naar boven ˆ

“I love the way you make sence of the space and make it so attractive and not just functional”

Werkwijze

Een tuinontwerp ontstaat in nauwe samenspraak met de opdrachtgevers. Bij uw thuis bespreken we welke hulp u wenst bij uw tuin. Dit kan variëren van het aanpakken van een probleemgebied tot het ontwerpen van de hele tuin. Deze eerste inventarisatie is vrijblijvend.

Als u besluit een opdracht te verlenen, worden uw wensen en ideeën verder in kaart gebracht en aan de hand hiervan wordt een voorstel uitgewerkt met de daarbij behorende kostenopgave. Na het ontvangen van de akkoordverklaring kan het schetsen beginnen.

Een tuinontwerp kan bestaan uit:

Schetsontwerp

Dit is een ruwe tekening van de indeling van de tuin. Hierin zijn de verschillende wensen verwerkt en bestaat ruimte voor aanpassingen. Nadat een schets de instemming heeft van de opdrachtgever, zal deze uitgewerkt worden in een definitief ontwerp.

Definitief ontwerp en Werktekening

Dit is een uitgewerkte versie van het schetsontwerp waarin op schaal afgelezen kan worden waar de verharding, beeldbepalend groen, etc. zullen komen. De tekening gaat vergezeld van een werktekening en ‘boodschappenlijst’ van te gebruiken harde materialen. Met deze tekening kunt u zelf aan de slag of kunnen offertes aangevraagd worden bij hoveniers. Ook kunt u de coördinatie bij Al Fresco laten.

Beplantingsplan

 

In dit plan staat precies beschreven waar planten, heesters en bomen komen te staan. Bij de keuze hiervan is rekening gehouden met uw voorkeuren en is gekeken naar grondsoort, licht/schaduw en functie. Het beplantingsplan gaat vergezeld van een ‘boodschappenlijst’.

Een beplantingsplan kan ook een op zichzelf staande opdracht zijn.

Naar boven ˆ

Projecten:

Deze slide-show geeft een indruk tuinen die door Al Fresco zijn ontworpen.

Kenmerkend is het gebruik van veel (bloeiende) planten, zonder dat dit leidt tot intensief onderhoud.

Wel is er aandacht voor vogels, insecten, vlinders en, indien passend en mogelijk, hergebruik van bestaande materialen en beplanting.

Linda heeft voor ons een heerlijk bloemrijke en beschutte tuin gemaakt. Nu, na 10 jaar, zijn we nog altijd blij met hoe het postzegeltje voor ons, maar ook voor vogels en insecten, een uitnodigende plek is

Naar boven ˆ

“De planten zijn mooi aangeslagen … al met al word ik nog steeds blijer van de tuin”

Contact

 

13 + 10 =

Al Fresco | Dubbellooflaan 6 | 9321 LK  Peize

Tel: 06 25159313 | KvK 01150662  

Naar boven ˆ