Beplantingsschema

In dit plan staat precies beschreven waar planten, heesters en bomen komen te staan. Bij de keuze hiervan is rekening gehouden met uw voorkeuren en is gekeken naar grondsoort, licht/schaduw en funktie. Het beplantingsplan gaat vergezeld van een ‘boodschappenlijst’ voor de aanschaf. Een beplantingsschema kan in combinatie met een tuinontwerp gemaakt worden, maar kan ook een op zichzelf staande opdracht zijn.